Nytt rekordkvartal för Ferroamp

Ferroamp avslutade 2022 med ett nytt rekordkvartal där nettoomsättningen landade på 63 MSEK. Det är en ökning med 185 procent jämfört med samma period året innan.

– Det flexibla Ferroamp-systemet är som gjort för att hantera de svängningar som vi nu upplever på elmarknaden. Efterfrågan har ökat kraftigt under året och vi skalar nu upp produktionen i snabb takt, säger Fredrik Breitung, tf vd och CFO, Ferroamp.

Omsättningen för helåret 2022 var 205 MSEK vilket är en ökning med 86 procent jämfört med 2021. I början av januari kunde företaget också meddela att orderstocken från stora grossister och installatörer inför 2023 ligger på 350 MSEK och överstiger alltså med råge hela förra årets omsättning. Det handlar till största delen om leveranser som ska utföras under första halvåret 2023.

Ferroamp är ett svenskt greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Det patenterade Ferroamp-systemet kopplar ihop solpaneler, elbilsladdning och batterilager med ett likströmsnät inom eller mellan fastigheter som ger maximal styrning och minimala energiförluster.

Under våren kommer produktionen hos leverantörerna att mångdubblas och fokus för Ferroamp ligger nu på lönsamhet samtidigt som funktionaliteten i produktsortimentet kommer fortsätta utvecklas.

– Vi ser fram emot ett 2023 med fortsatt stark tillväxt där vi möjliggör för fler fastighetsägare att ta kontroll över sin elanvändning och bli en aktiv del i den gröna omställningen, säger Fredrik Breitung.

Finansiella rapporter

Dela nyheten

Nyheter

Debatt: Trängsel hotar solcellsutbyggnaden

När Ferroamp teckande ett avtal med Kitron om volymproduktion i september förra året var målet att tredubbla produktiontakten av villasystemet EnergyHub Wall 14. Knappt ett år senare är snittproduktionen per vecka sju gånger högre än 2022.

Rejält ökad produktionsvolym av villasystem för Ferroamp

När Ferroamp teckande ett avtal med Kitron om volymproduktion i september förra året var målet att tredubbla produktiontakten av villasystemet EnergyHub Wall 14. Knappt ett år senare är snittproduktionen per vecka sju gånger högre än 2022.

Ferroamp i lyckat pilotprojekt om stödtjänster – skickar in ansökan till Svenska kraftnät

Ferroamp har i samarbete med mjukvaruföretaget Ntricity och inom ramen för ett pilotprojekt med Varberg Energi, tagit fram en teknisk lösning för batteriägare som vill sälja kapacitet till stödtjänsten FCR-D för att bidra till balansen i elnätet. En ansökan om förkvalificering har nu skickats till Svenska kraftnät.