Mats Karlström, affärsutvecklare, Ferroamp.

Almedalen: Kan lokala energisamhällen vara lösningen på trängseln i elnätet?

På flera håll i landet får fastighetsägare nu inte tillstånd av elnätsägaren att ansluta sina solcellsanläggningar till elnätet. Vid ett seminarium i Almedalen som arrangeras av Ferroamp och Rainer & Co diskuteras hur en ökad styrbarhet och lokala energigemenskaper kan minska trängseln i nätet.

– Med styrbara och delade produktions- och lagringsresurser kan fastighetsägare bidra till ett robustare och flexiblare elnät och samtidigt tjäna pengar på det. Det är viktigt att alla aktörer på elmarknaden är medvetna om vilka tekniska möjligheter som nu finns för att hantera obalanser så att man inte i onödan begränsar utbyggnaden av förnybar energi, säger Mats Karlström, affärsutvecklare, Ferroamp.

Under seminariet ”Trängselavgift i elnätet – står lokala energisamhällen för lösningen?” som hålls under Almedalsveckan diskuteras vilka förutsättningar som finns för att energigemenskaper, eller energisamhällen, med hjälp av dessa styrbara produktions- och lagringsresurser ska kunna avlasta elnätet och bidra till den gröna elektrifieringen. Behövs nya affärsmodeller och kan vi lära oss av tidigare tekniksprång? Hur ser utvecklingen ut i andra länder och vad betyder det här för fastighetsägarna?

Seminariet arrangeras av Ferroamp, som utvecklar energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter, tillsammans med Rainer & Co.

Medverkar på seminariet gör:
Mats Karlström, affärsutvecklare, Ferroamp
Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy, Chalmers
Jonas Birgersson, IT-entreprenör, ordförande ViaEuropa
Sofia Ljungdahl, vd, OBOS Nya Hem
Pierre Ståhl, Projektledare förnybar energi, Energikontor Syd
Moderator: Lena Rainer, Rainer & Co

Trängselavgift i elnätet – står lokala energisamhällen för lösningen?
Tid: 27 juni, 17.00-18.00
Plats: Teaterskeppet, Visby

Till Almedalsveckans program

Energidelning med PowerShare

Dela nyheten

Nyheter

Debatt: Trängsel hotar solcellsutbyggnaden

När Ferroamp teckande ett avtal med Kitron om volymproduktion i september förra året var målet att tredubbla produktiontakten av villasystemet EnergyHub Wall 14. Knappt ett år senare är snittproduktionen per vecka sju gånger högre än 2022.

Rejält ökad produktionsvolym av villasystem för Ferroamp

När Ferroamp teckande ett avtal med Kitron om volymproduktion i september förra året var målet att tredubbla produktiontakten av villasystemet EnergyHub Wall 14. Knappt ett år senare är snittproduktionen per vecka sju gånger högre än 2022.

Ferroamp i lyckat pilotprojekt om stödtjänster – skickar in ansökan till Svenska kraftnät

Ferroamp har i samarbete med mjukvaruföretaget Ntricity och inom ramen för ett pilotprojekt med Varberg Energi, tagit fram en teknisk lösning för batteriägare som vill sälja kapacitet till stödtjänsten FCR-D för att bidra till balansen i elnätet. En ansökan om förkvalificering har nu skickats till Svenska kraftnät.