Stödtjänster och balans i elnätet

Vad är stödtjänster, balanstjänster och frekvensreglering?

Elnätet är ett komplext system som kräver ständig balans mellan produktion och konsumtion för att det ska fungera. Varje kWh som tas ut ur elnätet måste tillföras någon annanstans i elnätet. Måttet på balansen är frekvens som mäts i hertz och det europeiska elnätet ska ligga på 50 hertz för att vara i balans. Om obalansen blir mer än 1,5 hertz upp eller ner börjar elnätet successivt at slockna. Det är Svenska kraftnät som har ansvaret för att hålla frekvensen i nätet.

Det görs prognoser i förväg för hur mycket produktion som behövs för att möta förbrukningen men om förhållandena plötsligt ändras eller det sker störningar någonstans i nätet behövs verktyg för att hantera det.

Tidigare har det till stor del kunnat hanteras genom den så kallade svängmassa som uppstår vid elproduktion med vattenkraft, kärnkraft, kolkraft eller andra kraftslag med stora tunga turbiner. Trögheten i turbinerna gör att de fortsätter snurra en stund efter att de slås av vilket ger tid att sätta in andra resurser. 

Denna egenskap finns inte hos sol- och vindkraft som nu utgör allt större del av elproduktionen. Därför ökar behovet av stödtjänster för att balansera frekvensen i elnätet. Dessa kallas också balanstjänster eller frekvensregleringstjänster. 

De innebär att en producent eller konsument mot betalning står redo att stötta elnätet genom att antingen reglera sin produktion eller konsumtion upp eller ner. Tidigare har det framför allt handlat om stora energislukande industrier som smältverk eller pappersbruk som kunnat dra ner sin konsumtion vid behov men på senare år har marknaden även öppnats för till exempel bostadsrättsföreningar och villaägare som äger flexibla resurser att delta.

 

Vad är FCR-D?

FCR-D står för Frequency Containment Reserve – Disturbance vilket betyder frekvenshållningsreserv- störning. Det är en av stödtjänsterna för balansmarknaden och innebär att nätägaren betalar aktörer på marknaden för att säkerställa en reserv som kan användas vid en störning i elnätet.

Det handlar alltså om att låta sina resurser stå till förfogande för att snabbt kunna regleras upp eller ner om till exempel en produktionsanläggning skulle slås av hastigt. Innan annan produktion hinner sätta i gång kan då de flexibla resurserna snabbt aktiveras under de sekunder eller minuter som behövs. Man får betalt för den tiden resursen är tillgänglig oavsett om den används eller ej.

 

Hur deltar man på marknaden för FCR-D?

En förutsättning är att man har tillgång till flexibla och styrbara resurser. Det kan vara elbilsladdning som slås av och på, solceller som kan vrida ner produktionen och inte minst batterier som kan ladda i eller ladda ur vid behov.

Det behövs också en aggregator som alltså är en aktör som samlar ihop flera små system till ett virtuellt kraftverk med tillräckligt stor kapacitet för att kunna lägga bud på marknaden. Aggregatorn kan då gå in och fjärrstyra batteriet. Hur detta går till och på vilket sätt ersättningen utformas kan skilja sig mellan olika aggregatorer.

Hur mycket får man betalt för stödtjänster?

Vad Svenska kraftnät betalar för tjänsterna varierar beroende på tillgång och efterfrågan. Tjänsteleverantörer, alltså aggregatorerna, utformar också sina ersättningsmodeller på olika sätt och med olika nivåer. Det går inte att säga hur mycket det rör sig om i framtiden men de senaste åren har det handlat om i storleksordningen tiotusentals kronor om året för ett hemmabatteri.

Hur arbetar Ferroamp med stödtjänster?

Ferroamps ambition är att ge våra kunder makten över sina egna system och resurser. Vi vill därför skapa en öppen plattform där kunden kan bidra med olika typer av stödtjänster samtidigt som de kan använda sina resurser för nyttor i fastigheten. Vi kallar det öppen flexibilitet.

Stödtjänster med Ferroamp-systemet erbjuds i dagsläget av Varberg Energi. Just nu handlar det alltså om batterier men ambitionen på sikt är att göra det möjligt att även bidra med stödtjänster från solceller och elbilsladdare via Ferroamp-systemet.

FAQ: Stödtjänster med Ferroamp

I projektet är det Varberg Energi som står för erbjudandet till kunden, Ntricity är aggregatorn som styr resurserna och säljer tjänsten till Svenska kraftnät. Ferroamp ansvarar för att själva hårdvaran i form av EnergyHub och batteri och den lokala styrningen.  

När Svenska kraftnät godkänt förkvalificeringen av systemet kommer Varberg Energi att lansera sitt erbjudande. Hur lång tid det tar vet vi inte men förhoppningen är att det ska vara klart under hösten 2023.

Nej. Varberg Energi erbjuder elhandel till kunder i hela Sverige

Ferroamp strävar hela tiden efter att vara en öppen plattform som gör det möjligt för dig som kund att kunna själv välja vilka leverantörer av olika tjänster du vill ha. Vår långsiktiga plan är därför att systemet ska vara öppet så att du som kund ska kunna välja så fritt som möjligt vem du vill använda för att sälja stödtjänster. Detta första erbjudande tas fram av Varberg Energi och riktar sig till deras kunder men andra aktörer kommer kunna ta fram egna erbjudanden till innehavare av Ferroamp-system och vi hoppas kunna presentera fler spännande samarbeten framöver.

De flesta funktioner kommer vara tillgängliga i ditt system med vissa begränsningar av tillgänglig kapacitet i batteri eller effekt att nyttja till olika funktioner. 

  1. State of Charge (SOC) behöver ligga mellan 30% – 80%. 
  2. Import och exportbegränsningar måste vara inaktiverade.

Energilagring i Ferroamp-systemet

Dela insikten

Insikter

Stödtjänster, frekvensreglering och balans i elnätet

Samtidigt som allt fler bostadsrättsföreningar investerar i solceller ökar också intresset för gemensamhetsel där lägenhetsinnehavarna delar på elabonnemanget. Vi reder ut hur det går till, varför det kan vara en bra idé och hur man undviker fallgroparna.

Grönt avdrag

Privatpersoner som installerar solceller, batterier eller elbilsladdare har rätt till skattereduktion för kostnaden av arbete och material. Ferroamp-systemet räknas i samtliga fall som en del av installationen och omfattas alltså av detta gröna avdrag.

Säkringar, faser och fasbalansering – så funkar fastighetens elsystem

När stora elintensiva verksamheter som solelsproduktion och elbilsladdning sker i fastigheterna kan det bli trångt i elledningarna. Det är här fasbalansering kommer in i bilden.