Smart Integrerad
Energilagring

Det genialiska med
Energy Storage Solution

Lagrar och förbrukar,
med fokus på din ekonomi

Integrerad energilagring är mycket mer än bara ett batteri. Investeringen i en solkraftanläggning är en långsiktig investering och energilagret bör användas för att maximera utnyttjandet av den egenframställda energin. Energilagringen består av många enskilda kraftfulla litiumjonceller kopplade i serie för att bilda en kraftfull lagringsenhet. Den kan fyllas med egen energi från solceller eller från nätet via EnergyHub’s dubbelriktade inverterare när priset är gynnsamt. I stället för att bara använda solkraft (SSO) först efter solnedgången kan EnergyHub programmeras för att använda den lagrade energin när den är mest fördelaktig beroende på anläggningens energibehov, energikostnad och väderprognos. Det här gör det till en smart integrerad energilagring designad för framtiden.

Kraftfullt
Integrerat
Litiumjonceller
Intelligent
Skalbart
Kostnadseffektivt
Kraftfullt
Integrerat
Litiumjonceller
Intelligent
Skalbart
Kostnadseffektivt
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/energyhub-xl-batterypack-5.png

Smart sammankopplad kraftelektronikKombinerar energikällor,
teknologier och energilager

Det unika Ferroamp-systemet med en central EnergyHub omvandlar och optimerar solpaneler och energilager. Det självreglerande likströmsnätet – DC nanogrid – kopplar samman enheterna så att energi överförs på ett effektivt sätt. EnergyHub kopplar ihop likströmsnätet med elnätet och styr omvandlingen till och från växelström efter behov.
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/vindkraft.jpg
1. Vind kompletterar sol
Likströmsnätet gör det möjligt att placera vindgeneratorn där det blåser som mest eller där den stör utsikten minst.
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/Energibehov.jpg
2. Kontroll på energibehovet
Varje EnergyHub ansluts till EnergyCloud där mätdata kontinuerligt samlas in och lagras.
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/Brygga.jpg
3. En brygga mellan två elnät
EnergyHub omvandlar och styr flödet mellan växelström och likström
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/elbilsladdning.jpg
4. Problemfri elbilsladdning
Elbilsladdning från växelström belastar ofta bara en av husets faser
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/solar-panels.jpg
5. Solpaneler
Med vår SSO – Solar String Optimizer – kopplas solpaneler till det lokala likströmsnätet
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/air-conditioning.jpg
6. Likströmsförbrukare
Stora elförbrukare som pumpar, kompressorer, fläktar och LED belysning drivs idag av likström via inbyggda omvandlare
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/elbilar-laddas.jpg
7. Ladda elbilen med likström
Elbilens batteri använder också likström, genom att koppla den direkt till likströmsnätet minskas de totala omvandlingsförlusterna
X-Edison-Thomas_5HR.jpg
8. Likström är framtiden
En av hörnstenarna i EnergyHub systemet är likströmsnätet. Det gör att sol- och vindenergi kan kopplas ihop med energilager och elbilsladdning
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/Stort-skåp-lagring.jpg
9. Skalbar lagring
Energilagring av den energi som inte fastigheten förbrukar, som sedan används istället för att köpa ny el från elnätet

FUNKTIONER i Energy Storage Solution

https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/06/PowerShare-illustration.png
Tänker ett steg längre…
Maximerar utnyttjandet av den egenframställda energin
Dubbelriktad inverterare
Laddas från nätet när priset är gynnsamt – annars från solceller
Kontinuerlig analys
Använder lagrad energi när det är mest fördelaktigt
Parameterstyrning
Påverkas av energibehov, energikostnad och väderprognos

FUNKTIONER
i Energy Storage Solution

Tänker ett steg längre…
Maximerar utnyttjandet av den egenframställda energin
Dubbelriktad inverterare
Laddas från nätet när priset är gynnsamt – annars från solceller
Kontinuerlig analys
Använder lagrad energi när det är mest fördelaktigt
Parameterstyrning
Påverkas av energibehov, energikostnad och väderprognos

Solceller

Den uppmätta produktionen från våra solsträngsoptimerare (SSO), dvs produktionen från solpanelerna.

Batteri

Den uppmätta effekten från våra energilagrings-optimerare (ESO), dvs den effekt som är till/från batterierna

EnergyHub

Det självreglerande likströmsnätet, DC nanogrid, kopplar samman alla enheter så att energi kan överföras mellan enheterna på ett effektivt sätt

Elnät

Den effekt som mäts över strömtransformatorerna, vanligen den effekt som vi köper/säljer från elnätet.

Förbrukning

Hemmets förbrukning, tex vid matlagning kan tolkas som Förbrukning = Nät – (Solproduktion + Batteri). Utan batterier eller solproduktion blir Nät=Förbrukning.

EnergyCloud

I din mobil eller dator kan du enkelt följa och justera din energiförbrukning. Visar HUR du använder din energi, inte bara hur mycket.

Energilagring med partners
Nilar och Pylontech

https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/06/nilar_skåp.jpeg
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/05/polyntech.jpg

Nilar’s Ferroamp-kompatibla energilagringssystem

Nilar utvecklar och tillverkar kraftfulla och avancerade NiMH-batterilagringslösningar – från batterikälla till funktionssystem – för att möta de ständigt ökande kraven på energileverantörer. I dagens snabba smartgridmarknad bidrar vår speltekniska teknik till övergången från fossila bränslen till förnybar energi.

Pylon Technologies Co Lt

PylonTech, som grundades 2009, är banbrytande för ESS- (energilagringssystems) och EV- (elfordons) marknaden, både i Kina och i utlandet. Med självutvecklad kärnteknologi i katodmaterialet, battericellen och BMS (batterihanteringssystemet) är Pylontech bland de få företag som vertikalt integrerat hela litiumbatteriets industrikedja. Från och med 2010 levererades Pylontechs lösningar i brett omfattning till privata och kommersiella uppkopplade lagringssystem, som startbatteri i fordon samt som nödkraft för iCloud.

Låt oss hålla dig uppdaterad

Genom att lämna din epost nedan tackar du Ja till att få nyhetsbrev som innehåller erbjudanden och information ifrån oss på Ferroamp och våra samarbetspartners!
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/WHITE-LOGO-FERROAMP.png
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/WHITE-LOGO-FERROAMP-1.png
Information

Genom att lämna din epost nedan tackar du Ja till att få nyhetsbrev som innehåller erbjudanden och information ifrån oss på Ferroamp och våra samarbetspartners!

Ferroamp

Ferroamp grundades av Björn Jernström 2010 baserat på den nu patenterade innovationen som förbättrar användningen av en trefasleverans, ACE – Adaptive Current Equalization. Genomförandet av ACE-tekniken krävde en smart dubbelriktad trefasomriktare som utvecklades inom företaget.

Nyhetsbrev

Genom att lämna din epost nedan tackar du Ja till att få nyhetsbrev som innehåller erbjudanden och information ifrån oss på Ferroamp och våra samarbetspartners!

Om Ferroamp Elektronik AB

Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager.

Copyright ferroamp 2019. All rights reserved.