PowerShare

Lätt att förstå.
Likväl revolutionerande.

Likström ger styrbarhet

Argumentet att använda likström till PowerShare-tekniken är att det ger styrbarhet i ändpunkterna och därmed full kontroll på vart energin tar vägen.

Lokal resursfördelning

Med PowerShare kan solenergin och batterier användas kollektivt i flera huskroppar. Det ger stora ekonomiska möjligheter och gör att fler har möjlighet att investera i solceller.

Prisbelönt teknik

Det innovativa i tekniken är möjligheten att via ett lokalt likströmsnät styra energi och effekt mellan solceller, batterier och elbilar, till och med mellan olika byggnader.

Starkare tillsammans

Genom att koppla samman flera EnergyHub-system kan flera fastigheter på ett
kostnadseffektivt sätt dela energi- och effektresurser i ett lokalt likströmsnät.

> Fortsätt läsa

Tillsammans kan man utnyttja de bästa soltaken och dela på energin. Det gör att byggnader som egentligen inte har förutsättningar för att producera solenergi också kan inkluderas. Solenergin kan användas kollektivt av alla i föreningen.

Ni får fullkomlig kontroll på de anslutna byggnadernas effektuttag, vilket öppnar upp för nya affärsmodeller med effektiviseringstjänster och energihandel. Fler bostadsrättsföreningar får möjlighet att investera i solceller, helt enkelt.

Med PowerShare ökar egenanvändningen av producerad energi, samtidigt som att nyttan med ett energilager fördelas mellan flera byggnader.

PowerShare har bland annat mottagit priserna E-prize 2018 samt The Smarter E award 2018 för sin innovation.

Kundcase

Ny energiteknik sparar miljoner för fastigheter och löser Sveriges elnätsproblem

Risken ökar för att det blir brist på elkapacitet, enligt Svenska Kraftnät. Inför utbyggnaden av laddning för elbilar och hot om ökande elnätspriser har Allmännyttans bostadsbolag i Örebro, ÖBO, skapat sitt eget elsystem med ny teknik från Ferroamp, solpaneler och batterilagring av el. Det har sänkt elnätsförbrukningen med hälften och sparat miljoner på eldriften i hela fastighetsbeståndet.

För sex år sedan hade åtgärderna för energibesparing nått sin gräns, de kunde inte göra mer. Med den nya tekniken EnergyHub från Ferroamp har gränserna flyttats långt in i framtiden. ÖBO har skapat ett eget elnät som flyttar ström mellan faserna, producerar, lagrar och säljer el. Det var ett strategiskt vägval som blev en drömlösning.

Vid senaste tertialrapporteringen hade ÖBO mer än halverat elförbrukningen jämfört med 2005 och gått från 59,7 GWh/år till 29,4 GWh/år. Det ger många miljoner både i lägre driftskostnad och i högre fastighetsvärde.

Framtidsstrategin är nu tydligt utstakad i Allmännyttans Örebrobostäder. Fastighet för fastighet och stadsdel för stadsdel ska konverteras med det nya elsystemet. Den egna produktionen av el i solpaneler lagras i stora batterier och fördelas och balanseras mellan låg och hög energiförbrukning i husen genom EnergyHub. Därigenom skapar man ett eget elnät och flyttar strömmen mellan sina fastigheter efter behov. Samtidigt bidrar man till att lösa Svenska Kraftnäts problem med frekvensreglering på grund av hög och ojämn förbrukning.

Genom att själva producera el kan vi effektivisera energiförbrukningen och lagra och dela energin. ÖBO går från fastighetsnivå till systemnivå och kan samtidigt erbjuda energitjänster till det offentliga elnätet.

Mer information