Fasbalansering

Effektivare användning av
fastighetens elnätanslutning.

Sänk dina kostnader
Undvik dyra installationer

Genom fasbalansering undviks dyr utbyggnad av matningskablar. Säkringstariffen minimeras då enskilda enfaslaster kan jämnas ut mellan faserna. Det innebär att behovet av huvudsäkringsnivå kan sänkas.

Maximerar nyttjandet
Öka hastigheten i flödet

Med fasbalansering jämnas lasterna ut mot huvudsäkringen vilket maximerar nyttjandet. Till exempel så går elbilsladdning på befintlig huvudsäkring snabbare då utrymmet i de 3 faserna används gemensamt.

Patenterad fasbalansering

> Fortsätt läsa

Ferroamps patenterade fasbalanseringsteknik är en unik funktion i vårt system som möjliggör en mer effektiv användning av en fastighets elnätanslutning. Fokus ligger på att skydda och maximera användningen av huvudsäkringen och därmed minska nätavgiften. Dessutom utjämnas fastighetens obalans mellan faserna om elnätet är svagt.

EnergyHub överför energi mellan fasledarna för att öka utrymmet mellan huvudsäkring och laster i fastigheten. Detta utrymme kan antingen användas för att minska huvudsäkringen eller för att öka belastningen, till exempel för effektivare och snabbare elbilsladdning.

För kommersiella fastigheter kan det handla om att exempelvis sänka huvudsäkringen från 80A till 63 eller 50A och då är den ekonomiska vinsten stor. Fasbalansering är ett bättre och prisvärdare alternativ till att byta serviskablar eller att säkra upp fastigheten.

Med EnergyHub-systemet kan JM uppnå en betydande förhandsbesparing i byggkostnaden, men också öka fastighetsvärdet på grund av lägre driftskostnader.

Sven-Ove Axelsson
Sales manager, EC Nordic

Enkel installation. Sänkta kostnader

EnergyHub behöver inte någon information om vilka belastningar som finns i installationen, varför den är fullständigt transparent för befintliga laster. Som ett resultat är installationen mycket enkel eftersom den befintliga installationen inte behöver ändras. EnergyHub installeras enkelt som en ny trefasanordning.

Vid säkringstariff baseras elnätsavgiften på huvudsäkringens storlek, vilket är det som begränsar den effekt som kan tas ut från varje fasledare. Med hjälp av fasbalansering minskar belastningen på huvudsäkringen och därmed kan kostnaden sänkas. Alternativt kan belastningen öka och till exempel ge mer effekt på en fas vilket möjliggör snabbare elbilsladdning.